top of page

“Fietsdiefstal moet hoe dan ook van die nummer-één plaats op de ranglijst van vermogensdelicten af” 

 

 

Achtergrond: feiten en cijfers

 • De fiets staat model voor de vrijheid van Nederlanders.

 • Fietsdiefstal is het zwaarste diefstalfenomeen van alle vermogensdelicten.

 • In 2021 werden er 735.000 fietsen en e-bikes gestolen bij 550.000 inwoners van Nederland. Een all-time high.

 • 3,8% van de bevolking was slachtoffer in 2021; in 2017 was dat nog 3,3%. Slechts weinigen doen aangifte.

 • Fietsdiefstal is een maatschappelijk probleem, met grote materiele en immateriële schade.

 • De angst voor fietsdiefstal heeft een verlammend effect, zowel op het gebruik van fietsen als op de verkoop ervan.

 • De afgelopen tien jaar is er hard gewerkt om dit veel gepleegde vermogensdelict aan te pakken, met een dalende trend als gevolg.

 

 

Missie / Kernboodschap

De Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (S.A.F.E.) is een onafhankelijke stichting die zich inzet om het aantal fietsdiefstallen terug te dringen, de aangiftebereidheid te verhogen en de economische en sociale schade terug te dringen. Volgens S.A.F.E. hebben de overheid, de industrie, verzekeraars, maatschappelijke organisaties en de kennisinstellingen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om fietsdiefstal te voorkomen en te bestrijden. De Stichting ziet het als haar taak om deze partijen met elkaar te verbinden, samenwerking te faciliteren en te stimuleren, vroegtijdig trends te signaleren, en thema’s te agenderen.

 

 

S.A.F.E.

De Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (S.A.F.E.) is een onafhankelijke stichting die zich inzet om het aantal fietsdiefstallen terug te dringen, de aangiftebereidheid te verhogen en de economische en sociale schade terug te dringen.

 

Door:

 • Het ontwikkelen van instrumenten gericht op preventie, signalering, opsporing en afhandeling van diefstal;

 • Het stimuleren en coördineren van activiteiten van de overheid of het bedrijfsleven, gericht op preventie het thema voornoemd;

 • Het verzamelen van informatie en cijfermateriaal omtrent de activiteiten, de voortgang en de effecten. En dit te delen met betrokken partijen en extern.

 

 

Concreet stelt de stichting zich ten doel:

 • Iedere vijf jaar een reductie van 20% van fietsdiefstallen.

 • De registratie en identificatie van fietsen verbeteren.

 • Fietsen uitrusten met nieuwe technologieën zoals een track&trace-zender.

 • Vereenvoudigen van de communicatie tussen verzekeraars, politie, fietseigenaren, recoverybedrijven.

 • Het aangifteproces bij de politie vereenvoudigen en verbeteren.

 • Lastenvermindering van administratie rondom fietsdiefstal.

 • Aanleg fietsregister m.b.v. bike blockchain.

 • Accurate diefstalcijfers en -analyse genereren.

bottom of page