top of page

De Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (SAFE) is een onafhankelijke stichting die zich inzet om het aantal fietsdiefstallen terug te dringen, de aangiftebereidheid te verhogen en de economische en sociale schade terug te dringen. Volgens SAFE hebben de overheid, de industrie, verzekeraars, maatschappelijke organisaties en de kennisinstellingen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om fietsdiefstal te voorkomen en te bestrijden. De Stichting ziet het als haar taak om deze partijen met elkaar te verbinden, samenwerking te faciliteren en te stimuleren, vroegtijdig trends te signaleren, en thema’s te agenderen. De website Safenederland.nl helpt daarbij.

Professionals die zich hard maken voor een beter fietsbehoud en fietsdiefstal willen aanpakken, vinden praktische informatie op de website van het Centrum Fietsdiefstal. Het centrum is een initiatief van S.A.F.E. en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

CENTRUM FIETSDIEFSTAL

bottom of page